Καλοσωρίσταε στο

Ξενοδοχείο Ταβέρνα Ρόμβη

Τολό

πατήστε εδώ για Ελληνικά

Welcome to

The Hotel Taverna Romvi

Tolo

click her for English

Ακτής 32, Τολό 21056, Αργολίδα

Τηλέφωνο 27520 59331 - Φαξ 27520 59890

Κινητό 6972053736
Μ.Η.Τ.Ε. PEL/3793
 

Έχετε βρεθεί σε αυτή την ιστοσελίδα επειδή έχετε κάνει αναζήηση για Ξενοδοχείο Ρόμβη, Ρόμβη Ξενοδοχείο, διαμονή στο Τολό, Τολό Αργολίδα, δωμάτια στο Τολό, Ταβέρνα στο Τολό, Ρόμβη ταβέρνα, ταβέρνες στο Τολό, Τολό Αργολίδας, Ρόμβη Τολό, ξενοδοχείο στο Τολό, καταλύματα στο Τολό

Aktis 32, Tolo 21056, Argolida, GREECE

Telephone +30 27520 59331

Fax +30 27520 59890 - Mobile +30 6972053736
Μ.Η.Τ.Ε. (Authorised license no.) PEL/3793
 

You have found this page because you have searched for Hotel Romvi, Romvi Hotel, accommodation in Tolo, Tolo Argolida, rooms in Tolo, Taverna Romvi, Romvi Taverna, Tolo Beach, Tolo Greece, romvi tolo, hotel in Tolo, tavernas in Tolo, stay in Tolo, Tolon hotels, holidays in Tolo